درباره شرکت مهندسین مشاور باربتن:

شرکت مهندسین مشاور بار بتن در سال 1371 تاسیس گردیده است. در حال حاضر این شرکت در زمینه های گوناکون مهندسی فعالیت می نماید. این شرکت ار زمان تاسیس تا کنون پروژه های بسیار متنوعی را با موفقیت به پایان رسانده است. همچنین این شرکت متشکل از متخصصان مجرب در زمینه های معماری، دریایی، سازه، تاسیسات، مهندسی نفت و گاز و ژئوتکنیک است. شرکت مهندسین مشاور بار بتن مهمترین اهداف خود را به صورت استفاده از نیروهای متخصص در زمینه های مختلف، به کارگیری روشها و فن آوریهای مدرن و توسعه آنها و نیز به کارگیری ابزار و امکانات دستگاهی و آزمایشگاهی پیشرفته، معرفی مینماید. این شرکت در راستای انجام...