تخصص بندرسازی و سازه های دریایی

شرکت مهندسین مشاور باربتن در تخصص بندر و سازه های بندری و سازهای فرا ساحل توان ارایه خدمات در گستره طراحی کلیه المان های بندر، مهندسی سواحل، مهندسی فراساحل، ارزیابی اقتصادی و فنی و مهندسی ارزش را دارا می باشد.

ظرفيت‌های فنی و تخصصی:

  • ارائه خدمات مهندسی در زمينه بندر، صنايع دريايی، ترمينال‌های تجاري و نفتی
  • ارائه خدمات مهندسی در زمينه طراحی اسکله (بلوکی، شمع و عرشه، کیسونی، شناور، دلفین، جتی و…)
  • ارائه خدمات مهندسي در زمينه طراحی موج شکن و دایک و حفاظت ساحل
  • ارائه خدمات مهندسي در زمينه مطالعات طرح جامع بندر
  • ارائه خدمات مهندسي در زمينه مطالعات لایروبی و استحصال
  • ارائه خدمات مهندسي در زمينه مطالعات ناوبری و Mooring
  • ارائه خدمات مهندسي در زمينه مطالعات ژئوتکنیک و بهسازی خاک
  • ارائه خدمات مهندسي در زمينه طراحی Intake and Outfall
  • ارائه خدمات مهندسي در زمينه سکوهای فراساحل، سازه های شناور و لوله کف دریا