تخصص پالايشگاه‌های نفت و گاز و صنايع پتروشيمی

پتروشیمی به عنوان اصلی ترین بخش های صنعت کشور، طلایه دار ایجاد ارزش در منابع نفت و گاز است. این صنعت به عنوان دارنده مقام اول صادرات غیرنفتی در جهت شکوفایی اقتصاد کشور، توسعه پایدار، بومی کردن فن آوری، توسعه صنایع پایین دستی تکمیلی، ایجاد اشتغال و … نقش اساسی به عهده دارد. از این رو اهمیت صنایع پتروشیمی، مهندسین مشاور باربتن را بر آن داشت با به کارگیری مدیران و کارشناسان ارشد و متخصص و با استفاده از فن آوری روز، در زمینه ی ارائه خدمات طراحی و مهندسی و نیز مدیریت و نظارت اجرای طرح های صنایع پتروشیمی گام های موثری را در بر دارد.

در این راستا شرکت مهندسین مشاور باربتن آمادگی خود را جهت همکاری با شرکت های بین المللی و معتبر اعلام می نماید تا با بهره گیری از فن آوری آنان و نیز با استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل این شرکت پاسخگوی پروژه های بزرگ در سطح کشور باشد. شرکت مهندسین مشاور باربتن با رعایت استانداردهای جهانی و نیز جلب رضایت کارفرماها و شرکت های همکار درصدد است با به کارگیری نیرو های جوان و متخصص گام های موثری در پیشرفت این صنعت عظم بردارد.

ظرفيت‌های فنی و تخصصی:

  • ارائه خدمات مهندسی در زمينه طراحي مفهومی، تفضيلی و توسعه پالايشگاه‌های نفت و گاز
  • ارائه خدمات مهندسی در زمينه طراحی و راهبری كليه امور مربوط به صنايع كارخانجات پتروشيمی
  • ارائه خدمات مهندسی در زمينه طراحی و ساخت ايستگاه‌های تقويت فشار گاز
  • ارائه خدمات مهندسی در زمينه بازنگری و بهينه سازی شبكه‌های توزيع گاز شهری
  • ارائه خدمات مهندسی در زمينه مخازن نفت و گاز
  • ارائه خدمات مهندسی در زمينه خطوط لوله و تأسيسات سرچاهی