پیام مدیر عامل

به نام خالق هستی

شرکت مهندسین مشاور بار بتن در سال 1371 با هدف خدمت رسانی و انجام فعالیت های فنی، مهندسی ، اجرایی و سرمایه گذاری در بخش ساختمانی ، نفت و گاز ، پتروشیمی و صنایع دریایی تأسیس گردید.

مدیریت و کارکنان این شرکت با توجه آگاهانه به توسعه پایدار و تعالی سازمانی؛ تلاش دارند تا پرانگیزه و استوارتر از گذشته، همچنان مطمئن و سنجیده گام بردارند. کیفیت مطلوب و هزینه معقول در زمان مناسب، تعریفی است که ما از انجام پروژه داریم.
شرکت مهندسین مشاور باربتن بر اساس مأموریت سازمانی و با نگاه به چشم انداز متعالی خود و با توجه به ارزش ها؛ ضمن رعایت اصول و استاندارد های علمی و مهندسی و فراتر از آن، با همکاری بهترین مهندسین مشاور و پیمانکاران تراز اول، امكان ارائه و انجام هرگونه مشاوره، طراحی، اجرا، نظارت، سرمايه گذاری يا مشاركت در بخش های مختلف صنعت را دارا می باشد.