تخصص ها

زمينه تخصصی فعاليتهای مشاور (طبق اساسنامه) بصورت زیر می باشد:

طراحی و نظارت (ساختمانهای اداری، تجاری، آموزشی، ورزشی، سياحتی، فرهنگی و همچنين شهركهای مسكونی، صنعتی و تأسيسات و خدمات شهری) مهندسی طراحي و نظارت (سازههاي فولادی، بتنی، آبی، دریایی، راه و راه آهن، باند فرودگاه، تونل تأسيسات، تصفيه آب و فاضلاب شهری و صنعتی و ایستگاه پمپاژ آب، خطوط انتقال آب و فاضلاب، مهندسی طراحی و نظارت پالایشگاههای نفت و گاز و خطوط انتقال نفت و گاز پتروشيمی توليد كارخانجات صنعتی و طراحی نيروگاهها، مطالعات و نظارت شهرسازی و ترافيك، بهسازی طراحي و نظارت سازههاي خاص و پل های بتني و فولادی، ژئوتكنيك و پی)، ارائه خدمات مهندسی در زمينه بندر، صنایع دریایی، ترمينالهای تجاری و نفتی، طراحی اسكله (بلوكی، شمع و عرشه، كيسونی، شناور، دلفين، جتی و)… ، طراحی موج شكن و دایك و حفاظت ساحل، مطالعات طرح جامع بندر، مطالعات لایروبی و استحصال، مطالعات ناوبری و ،Mooring مطالعات ژئوتكنيك و بهسازی خاك، طراحي ،Intake And Outfall طراحی سكوهای فراساحل، سازه های شناور و لوله كف دریا.

 

تخصص ساختمانهای مسكونی، تجاری اداری، صنعتی و نظامی

تخصص پالايشگاههای نفت و گاز و صنايع پتروشيمی

تخصص بندرسازی و سازه های دریایی