تخصص بندرسازی و سازه های دریایی

inner-img-3

شرکت مهندسین مشاور باربتن در تخصص بندر و سازه های بندری و سازهای فرا ساحل توان ارایه خدمات در گستره طراحی کلیه المان های بندر، مهندسی سواحل، مهندسی فراساحل، ارزیابی اقتصادی و فنی و مهندسی ارزش را دارا می باشد.


ظرفیتهای فنی و تخصصی:

* ارائه خدمات مهندسی در زمینه بندر، صنایع دریایی، ترمینالهای تجاری و نفتی
* ارائه خدمات مهندسی در زمینه طراحی اسکله (بلوکی، شمع و عرشه، کیسونی، شناور، دلفین، جتی و…)
* ارائه خدمات مهندسی در زمینه طراحی موج شکن و دایک و حفاظت ساحل
* ارائه خدمات مهندسی در زمینه مطالعات طرح جامع بندر
* ارائه خدمات مهندسی در زمینه مطالعات لایروبی و استحصال
* ارائه خدمات مهندسی در زمینه مطالعات ناوبری و Mooring
* ارائه خدمات مهندسی در زمینه مطالعات ژئوتکنیک و بهسازی خاک
* ارائه خدمات مهندسی در زمینه طراحی Intake and Outfall
* ارائه خدمات مهندسی در زمینه سکوهای فراساحل، سازه های شناور و لوله کف دریا

 

فهرست برخی از پروژه های بندرسازی و سازه های دریایی