تخصص ساختمانهای مسكونی، تجاری اداری، صنعتی و نظامی

شرکت مهندسین مشاور باربتن با 30 سال سابقه در پروژه های صنعتی، اداري و … توان ارائه خدمات معماری، شهرسازی، معماری پایدار، مدیریت پروژه، مدل سازی اطلاعات، ساختمان BIM، مهندسی سازه، معماری داخلی، معماری صنعتی، پژوهش و تهیه بسته های سرمایه گذاری را دارا مي باشد.


ظرفیتهای فنی و تخصصی:

* مطالعات، برنامه ریزی و طراحی و مدیریت طرحهای ساختمانی کشور
* تهیه مطالعات و برنامه ریزی و طرحهای ساختمانی کشور
* مراکز مجموعه های کوچك و بزرگ ورزشی و تفریحی، پاركها و بوستانهای شهری
* تهیه مطالعات و برنامه ریزی طرحهای بیمارستانی
* طراحی مراکز بزرگ و کوچك صنعتی، سوله ها و سیلوها
* طراحی هتلها و مراکز تفریحی و توریستی
* طراحی کلیه ساختمانهای دانشگاهی، آموزشی و مدارس
* طراحی کلیه ساختمانهای اداری، تجاری، ساختمانهای ورزشی، پایانه ها و پارکینگ های طبقاتی
* طراحی شهركهای مسكونی
* مقاوم سازی ساختمانهای بلند و نیز سازماندهی بافتهای فرسوده

 

فهرست برخی از پروژه های مسكونی، تجاری اداری، صنعتی و نظامی